Nr. Contract de finanțare: POCU/390/5/1/123730

Funcționare GAL ”SLOBOZIA 2017’’

Componenta 1

Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” – Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai putin dezvoltate.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017

Asociatia este persoana juridica, fara scop lucrativ, nonprofit, independenta, neguvernamentala, autonoma si apolitica infiintata in temeiul O.G. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Ghidului specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala conform POCU 2014-2020 – Obiectivul specific 5.1 .

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide